Els alumnes de l’optativa de tecnologia de 4t d’ESO estan realitzant activitats diverses amb l’objectiu de millorar la competència digital. Aquesta competència inclou continguts clau com la recerca d’informació, contrastar les fonts, ús d’aplicacions, disseny de presentacions multimèdia i construir nous coneixements.

El tema central de les diferents activitats és ‘Sistemes de telecomunicacions’. Però tot i ser un tema tecnològic, la dinàmica de l’activitat és exportable a altres matèries. Entre les activitats que han pogut triar els alumnes, s’hi troben:

Línies de temps: per situar cronològicament esdeveniments. Si bé s’ha utilitzat per buscar invents també pot ser útil per biografies de famosos o fets històrics.

Blogs i formularis: permet publicar notícies de tots tipus. A més a més, es demana als alumnes realitzar una enquesta per recollir dades i obtenir gràfiques estadístiques.

Mapes conceptuals: per organitzar els continguts teòrics d’un tema. Els conceptes queden estructurats jeràrquicament i és una bona eina per resumir un tema i preparar exàmens.

Presentacions multimèdia: no només hi ha el PowerPoint per fer presentacions. Existeixen aplicacions que permeten incloure elements interactius. Fins i tot, un vídeo de Youtube es pot utilitzar per incloure-hi pauses amb preguntes.

Viqui (Wiki) personal: per realitzar un glossari de termes o un manual d’instruccions. Aquest tipus d’aplicació no cal penjar-la a cap servidor i es pot transferir a altres persones per correu o compartir-la en el núvol.