Els alumnes de 2n d’ESO de robòtica han estat treballant amb el sensor DHT11 per a plaques Arduino. Aquest dispositiu mesura la temperatura i la humitat relativa de l’ambient.

Per una banda, i un cop feta la programació del sensor, s’ha consultat per Internet la previsió de temperatures mínimes i màximes dels següents set dies. Per altra banda, un ordinador ha enregistrat automàticament, durant tot el cap de setmana i cada 15 minuts, els valors de la temperatura mesurada per tres sensors ubicats estratègicament.

L’objectiu de l’experiment és saber si la previsió es compleix o no. A més a més, també serveix per comparar com varien els valors de la temperatura a l’exterior de l’edifici, a l’interior de l’aula i, fins i tot, a l’interior d’un petit hivernacle.

Amb aquest registre de dades, els alumnes podran extreure una conclusió i hauran aprés a representar gràficament valors amb un full de càlcul