Us deixem els links amb els alumnes assignats al centre, alumnes preinscrits amb el centre assignat i la llista d’espera.

Per tal de formalitzar la matrícula, les famílies rebran un correu amb tota la informació i documentació de matrícula.