Tot i les quarentenes que s’han hagut d’aplicar a diversos grups-classe del col·legi durant l’última setmana, l’activitat docent no s’ha aturat ni un sol dia. Tal com es va explicar a les famíles a les reunions d’inici de curs on se’ls va presentar el “Pla de contingència en cas de confinament” la resposta per part de l’escola ha estat immediata. Les diferents etapes de l’escola, segons les seves especificitats, han ofert des del primer dia classes online mitjançant el programa TEAMS de Microsoft. D’aquesta manera, l’alumnat ha pogut mantenir el ritme de treball dins d’una aparent normalitat.