Us comuniquem que s’ha publicat l’extracte de la Resolució de 10 de març de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional , per la qual es convoquen beques de caràcter general (Batxillerat) per al curs acadèmic 2022-2023, per a estudiants que cursis estudis postobligatoris (BOE núm. 61 de 12.3.2022)

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris

Presentació de sol·licituds: del 30 de març al 12 de maig de 2022.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament. Per poder fer-la, el sol·licitant de la beca haurà d’enregistrar-se. El sol·licitant és l’alumne/a i ha de constar el seu document d’identitat (DNI, NIE).

Recordeu conservar el justificant de sol·licitud que es pot imprimir un cop presentada.