Com cada dia, els alumnes de sisè treballen amb les snappet. Avui estan fent càlcul amb les tabletes.