Us comuniquem que s’ha publicat l’extracte de la Resolució de 13 de maig de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023 (BOE núm. 118, del 18.5.2022)

Presentació de sol·licituds: del 19 de maig al 30 de setembre de 2022.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament. Per poder fer-la, el sol·licitant de la beca haurà d’enregistrar-se.

El sol·licitant és l’alumne/a i ha de constar el seu document d’identitat (DNI, NIE).

Recordeu conservar el justificant de sol·licitud que es pot imprimir un cop presentada