Durant la darrera setmana de gener, els alumnes de 2n de Batxillerat s’han hagut d’enfrontar a les exposicions orals dels treballs de recerca. Aquesta és una situació relativament nova per ells que els ajuda a créixer i madurar com persones. Les exposicions públiques compten amb públic assistent i un parell de professors que un cop acabada la presentació, interpel·len els alumnes sobre qüestions metodològiques o conceptuals dels treballs.

La veritat és que la immensa majoria dels alumnes, encoratjats i guiats pels seus tutors de Treball de recerca, han fet una molt bona feina i les presentacions han estat, en general, molt cuidades i ben preparades.

Enguany hem tingut una varietat de temes força sorprenent, que abasten moltes disciplines i matèries tan escolars com interdisciplinars. A tall d’exemple: hem après el potencial dels insectes com a font proteica; ens hem endinsat el món de la domòtica; hem conegut els avantatges del Veganisme; hem viscut l’evolució dels personatges femenins de Disney des d’una òptica del sexisme; hem après l’amenaça que suposa el canvi climàtic; hem parlat d’Smart cities, dels problemes dels traductors automàtics, de l’internet de les coses, de com s’il·lustra un llibre….

En definitiva, temes diversos que interessen a alumnes diversos amb un denominador comú: el plaer de fer la feina ben feta.

Enhorabona a tots als alumnes. La dedicació de 8 mesos us ha fet experts i bons divulgadors de les vostres passions i de les vostres futures professions. De ben segur que quan mireu enrere i penseu en el vostre Batxillerat, el Treball de Recerca serà un dels records més entranyables.