Segons les estadísques de les PAU 2021, que hem rebut aquesta setmana, La Salle Tarragona ocupa el 12è lloc d’entre els 761 centres que imparteixen batxillerat a Catalunya. Això significa que estem dins el grup de les millors 20 escoles de Catalunya per tercer any consecutiu. No cal dir que aquestes dades són motiu d’alegria compartida per tota la comunitat educativa. Aquests resultats són un èxit compartit d’alumnes-famílies i escola del qual tots ens n’alegrem moltíssim.