El passat 7 de novembre es va celebrar la XVII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament al campus de la Universitat de Bellaterra.

A aquesta trobada, s’hi van inscriure més de 700 persones que formen part de la comunitat educativa (equips directius, mestres i professors). La jornada es va centrar en la detecció i el desenvolupament del talent dels joves i la utilització de noves metodologies d’aprenentatge per adaptar-se a l’àmplia varietat d’alumnat.

L’activitat central de la jornada es va desenvolupar en diferents taules rodones on els ponents van presentar activitats i projectes realitzats a les seves escoles per compartir-les amb altres centres que busquen innovar en les seves metodologies. El professor Jordi Gavaldà va poder explicar, en una d’aquestes ponències, algunes de les activitats realitzades a la Salle Tarragona.

El primer projecte interdisciplinari presentat va ser el realitzat, a finals del curs passat, pels alumnes de 2n d’ESO on es va treballar de manera cooperativa des de les matèries de FAIG i de Robòtica per dissenyar unes papereres de reciclatge intel·ligents. La segona activitat presentada, va ser una nova metodologia de treball per realitzar les pràctiques de Robòtica a Batxillerat. Aquest nou sistema permet a l’alumnat conèixer, en tot moment, si els resultats obtinguts a les pràctiques s’ajusten als de la resta de grups o companys de taller. Aquesta informació es pot consultar en temps real i, si el resultat no s’ajusta a l’esperat, significa que l’alumne o alumna haurà de revisar el procediment per resoldre correctment l’activitat.