El projecte educatiu de La Salle Tarragona

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual.

Proporcionem a les persones una formació integral centrada en valors com la responsabilitat, l’esforç, la justícia i la convivència perquè esdevinguin ciutadans sensibles amb una mentalitat oberta, ctítica i compromesa amb la societat.

La Salle es caracteritza per tenir un estil pedagògic innovador:

Idiomes

L’ensenyament de l’anglès és un tret característic de la nostra escola. Des de P3 fins a secundària, totes les assignatures complementàries són en anglès. A més, al llarg de l’escolaritat obligatòria una part de les assignatures són impartides íntegrament en anglès.

A 6è de primària s’introdueix l’alemany com a assignatura complementària, esdevenint, junt amb l’anglès, primera llengua estrangera a partir de 1r d’ESO.

 

Robòtica

La robòtica s’inicia a 1r de primària fins a batxillerat. El nostre objectiu com escola és preparar els nostres alumnes per al futur. Aprenent la lògica de la programació i entenent el principi de funcionament de molts dels dispositius que utilitzen cada dia, podran utilitzar aquest aprenentatge per a altres situacions i estaran preparats per adaptar-se al nous entorns i superar els reptes del futur.

 

 

 

Espais Exteriors

La gran quantitat d’espais exteriors juntament amb l’espai de natura (hort, boscos, jardins...) fan que els nostres alumnes estiguin en contacte directe amb la natura esdevenint un espai educatiu i de descoberta, que a part de molts avantatges pedagògics, aporta molts beneficis en la salut i el benestar dels infants.

 

 

 

NCA

El projecte NCA (Nous Contextos d’Aprenentatge) és un projecte propi de les escoles La Salle pensat per a totes les etapes, amb metodologies que uneixen l’aprenentatge cooperatiu, la creativitat, la responsabilitat, l’aprendre a aprendre...Es tracta d’un aprenentatge a través de la investigació, l’experimentació i el treball en equip. Amb l’NCA s’aprèn amb tallers i projectes multidisciplinaris. S’aprèn de manera competencial, utilitzant els coneixements en situacions diverses i reflexionant sobre allò que els alumnes han après.

L’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge. Pren decisions i sap què aprèn i el perquè. El professor actua com a guia i ajuda a l’alumne/a a desenvolupar els seus talents.

S’avalua durant tot el procés. L’avaluació és formadora.

Temporització:

Instaurat a E. Infantil  i E. Prim 1r-3r

Curs 2022 - 2023 a E. Prim 4t-6è

Curs 2023 -2024 a 1r , 3r ESO i 1r de Batxillerat

Curs 2024-2025 a 2n, 4t ESO i 2n Batxillerat

Estudiar a La Salle Tarragona

Resum de les diferents etapes

Educació Infantil

Educació Primària

Batxillerat

Tour Virtual

En aquesta secció es pot fer un petit tour virtual, tot i que recomanem  que s' inscrigui a la nostra visita personalitzada

 

Revista Virtual