El projecte educatiu de La Salle

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual. El nostre projecte educatiu es basa en quatre pilars fonamentals:

Atenció personalitzada

Treballem en un entorn integrador en el qual atenem les necessitats particulars dels nostres alumnes. Disposem d’un Servei d’Orientació Psicopedagògica amb el qual atenem els infants, joves i famílies, a més d’oferir suport en altres modalitats com activitats lingüístiques, esportives o de lleure.

Estil pedagògic innovador

En constant anàlisi i renovació per part del nostre equip d’experts. Oferim un mètode propi que integra diversos programes i projectes pedagògics a la nostra oferta educativa. Potenciem i afavorim les capacitats dels nostres alumnes per encarar els seus objectius de futur.

Educació en valors

Proporcionem a les persones d'una formació integral a través de la responsabilitat, la justícia, la convivència, la transcendència i la interioritat. Formem els alumnes perquè esdevinguin ciutadans sensibles amb la interculturalitat i la diversitat, actuant amb una mentalitat oberta, crítica i compromesa amb la societat.

Tecnologia i emprenedoria

Són a elements transformadors de la realitat actual. Apostem per l’ús de les tecnologies per preparar els nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

Nou Context d'Aprenentatge

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que dona ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

Principis pedagògics del NCA

Interioritat

La vida interior és important, per això ens preocupem de desenvolupar la qualitat humana que uneixi espiritualitat i personalitat.

Ment, cos i moviment

Els espais i el moviment són essencials en el desenvolupament cognitiu. Trenquem amb l’aula tradicional, potenciant la creativitat i l’aprenentatge.

Construcció del pensament

El pensament es pot educar i l’escola ha de fomentar moments de reflexió individual i col·lectiva.

Conducta i activitat autoregulada

L’alumne genera hàbits d’aprenentatge autònom i l’escola ajuda a construir processos naturals i individuals d’aprenentatge com a experiència intransferible.

Dimensió social

Aprenem a ser respectuosos amb els altres i a enriquir-nos participant en les pràctiques socials i culturals

NCA

Coneixes el Nou Context d' Aprenentatge?  T' ho ensenyem amb aquest vídeo explicatiu. 

Carácter propi

El Caràcter Propi recull els nostres principals trets d’identitat, on s’hi expressa la nostra voluntat de millorar la societat a través de l’educació i on s’hi recullen els principis que donen sentit a la nostra missió com a educadors i educadores. Pretén ser, sobretot, una invitació perquè tota la Comunitat Educativa se senti implicada en l’educació dels infants i els joves.

Una proposta de valors

La Comunitat Educativa estimula els alumnes perquè adoptin una actitud positiva, lliure i decidida davant la nostra proposta de valors, de manera que aconsegueixin orientar les seves vides amb sentit ple. Aquesta proposta es concreta en:

Responsabilitat

Ensenyem a prendre decisions que siguin coherents amb els propis valors i creences, conscients de la seva repercussió. Treballem la responsabilitat des el treball personal, la participació en la vida escolar, el desenvolupament d’hàbits d’ordre i de puntualitat…

Creativitat

Contribuïm al creixement personal dels infants i joves estimulant la seva capacitat de creació, ajuntant-los a tenir autonomía i iniciativa. Tot això és necessari per tenir un ampli camp de visió, flexibilitat de pensament i interès per a la construcció del projecte personal.

Convivència

A la nostra societat multicultural i multi religiosa, donem especial importància a aspectes com: el respecte a la diversitat, la participació, el creixement de l’amistat i l’estima a la pròpia cultura com a font d’enriquiment personal i de grup.

Justícia

Cuidem de manera especial que els alumnes i les alumnes aprenguin junts a prendre consciència de les injustícies socials i a comprometre’s a favor d’una societat més justa i fraterna. Volem insistir en la importància la gratuïtat i la solidariat per a millorar el nostre món.

Interioritat

L’educació per a la interioritat, en una societat com la nostra, ens duu a potenciar l’autoestima, l’expressió de les vivències i sentiments, la capacitat d’empatia, admiració, calma i silenci, el desig d’autenticitat, l’agraïment, la sinceritat i la reflexió.

Transcendència

Optem per un model educatiu obert a la transcendència, perquè creiem en el valor transformador de la fe i en el poder educatiu de l’Evangeli de Jesús, viscuts en la comunitat cristiana.

Projecte pedagògic

El nostre projecte pedagògic ofereix als nostres alumnes les eines per afrontar el seu futur amb èxit.

A més de disposar de professionals ben formats en les últimes innovacions educatives i sota el paraigua formatiu de La Salle Catalunya, completem la nostra oferta educativa amb projectes innovadors d’escola.

Pla de llengües estrangeres

Les hores complementàries de totes les etapes de l’escola es fan en anglès, impartides per professors que parlen únicament aquesta llengua.

A 6è de Primària s’introdueix com a complementària l’alemany.

A partir de 1r d’ESO els alumnes poden escollir alemany o anglès com a 1a llengua estrangera. A més l’anglès és la llengua vehicular en diferents assignatures (Naturals, Música, Socials i Faig) i les complementàries són també en anglès.

Oferim als nostres alumnes la possibilitat de presentar-se als exàmens de la Universitat de Cambridge.

També oferim l’opció de cursar el Batxillerat Dual com activitat extraescolar a partir de 3r d’ESO. Amb aquests estudis s’aconsegueix la doble titulació de Batxillerat: la pròpia d’aquí i la d’Estats Units.

A més oferim gran quantitat d’estades lingüístiques a Anglaterra, Irlanda i Canadà, a més d’intercanvis lingüístics a Anglaterra i Alemanya. També oferim la possibilitat de cursar un trimestre a Irlanda.

Pla de Robòtica Educativa

El món actual presenta molts reptes per als nostres joves i és responsabilitat de l’escola dotar-los de coneixements i habilitats per superar-los i tenir èxit en un futur cada vegada més competitiu i dinàmic. Per això aprofitem les possibilitats que la robòtica educativa ens ofereix en educació.

El Pla de robòtica educativa s’implementarà a totes les etapes de l’escola, des de 1r de primària a Batxillerat.

A primària la robòtica s’inclou dins de les assignatures i es treballa Scratch i Arduino.

A secundària la robòtica forma part de l’assignatura de tecnologia. Es treballa a partir de reptes que els alumnes han de resoldre amb els coneixements que han adquirit a l’assignatura.

Disposem d’una aula STEAM equipada amb material específic i una impressora 3D.

Escola de natura

Al col·legi La Salle Tarragona estem envoltats de natura i tenim un espai natural de grans dimensions on hi ha: hort, bosc, zona de pícnic i acampada, ecotaller, escola de natura, zona de compostatge, etc.

Tots els alumnes de la nostra escola realitzen activitats emmarcades dins del projecte Escola verda: plantar, regar, collir, selecció de residus, elaboració de cases niu per a ocells, apadrinar arbres del col·legi, idear un sistema de reg…

Estem molt compromesos amb el medi ambient i eduquem els nostres alumnes a fer un món més net i sostenible.

Pastoral

L’objectiu principal del departament de Pastoral és acompanyar els alumnes en la participació activa dels valors de solidaritat, interioritat, transcendència i responsabilitat.

El Departament de Pastoral està format per un grup de professors de les diferents etapes i cicles del col·legi que treballa conjuntament amb la comunitat de Pares Rogacionistes del santuari del Loreto de Tarragona. Des d’aquest departament s’elabora una programació tenint en compte el caràcter propi i la línia evangelitzadora marcada per La Salle Catalunya i per l’Arquebisbat de Tarragona.

L’equip de pastoral vetlla per dinamitzar i oferir als professors i als alumnes materials per treballar els temps litúrgics, la reflexió del matí, les celebracions durant el curs, la setmana solidària o les campanyes de solidaritat i convivències.

El centre

El centre, que té una superfície de més de 90.000 metres quadrats, està distribuït en vuit pavellons independents per a cada una de les etapes d’ensenyament i serveis escolars.

 • Pavelló de Direcció
 • Secretaria
 • Administració
 • Sala de Juntes
 • Auditori
 • Venda de roba i llibreria
 • Despatxos de visites
 • Despatx de Direcció
 • Pavelló Sant Jaume Hilari (Infantil)
 • Aules de P3, P4 i P5
 • Menjador d’infantil
 • Aula de música
 • Aula de plàstica
 • Aula sensorial
 • Aula d’experimentació
 • Biblioteca
 • Sala de psicomotricitat
 • Sala de joc simbòlic
 • Pavelló Montserrat (E. Primària)
 • Aules de 3r i 4t
 • Aules de desdoblaments
 • Aula d’informàtica
 • Aula polivalent
 • Pavelló Sant Fructuós (E. Primària)
 • Aules de 1r, 2n, 5è i 6è
 • Aula de suport
 • Aules de desdoblaments
 • Aula d’informàtica
 • Aula de Robòtica
 • Despatx Cap d’estudis
 • Pavelló Sant Jordi (Batxillerat)
 • Aules de 1r i 2n
 • Seminaris
 • Despatx coordinació
 • Biblioteca
 • Laboratoris
 • Aula d’informàtica
 • Pavelló Sant Josep (ESO)
 • Aules de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO
 • Seminaris
 • Aules d’informàtica
 • Despatx cap d’estudis
 • Despatx de pastoral
 • Pavelló Estrella
 • Cuina
 • Menjador
 • Hall
 • Teatre
 • Aula Steam
 • Capella
 • Residència
 • Poliesportiu
 • Pistes de bàsquet
 • Pista de tennis indoor
 • Sala de Taekwondo
 • Vestidor
 • Altres espais
 • Bosc
 • Hort