Després d’uns dies de preparació, els alumnes de segon d’ESO han fet una activitat de teatre en anglès. Primerament, van veure la inolvidable pel·lícula de “Notting Hill” a classe i, seguidament, es van distribuir en diferents grups per poder preparar algunes de les escenes d’aquest conegut film dels anys 90.
Finalment, cada grup ha representat al teatre del centre la seva escena i s’ha valorat la seva capacitat d’interpretació i en llengua anglesa! ?