Els alumnes de 2n de batxillerat han assistit a un taller impartit a la URV i que portava per títol “EL PUNT SOBRE LA I: ORTOTIPOGRAFIA BÀSICA” on han après qüestions pràctiques d’ortotipografia relacionades amb la redacció de treballs acadèmics (citacions textuals, confecció de la bibliografia, aspectes de composició del text, entre altres) amb l’objectiu de millorar la redacció dels textos (la llegibilitat, la presentació) i, per extensió, l’habilitat comunicativa escrita, especialment en els gèneres de l’àmbit de la recerca (treballs, dossiers, portafolis…).

La sessió ha consistit en una exposició de normes bàsiques i en l’anàlisi de casos pràctics i ha resultat molt interessant per aclarir algun dubte d’última hora abans de lliurar el treball de recerca.