La guerra civil

Pocs dies després d’esclatar la guerra cívil, els germans abandonares el col·legi, alguns es refugiaren en cases de diverses famílies de la ciutat. L’any 1936, 12 germans de la comunitat de Tarragona foren assassinats amb l’única acusació de servir a Déu i ser testimonis de la seva fe. L’any 1937 era afusellat a la muntanyeta el germà sant Jaume Hilari.