Amb el títol 2000-2019: Vint anys de canvis en la població catalana… i els que vindran, el passat dijous dia 23 el professor del departament de Geografia de la URV Joan Alberich va impartir una classe magistral als alumnes de Batxillerat que cursen l’assignatura de Geografia.

Per tal de completar el temari que està treballant l’alumnat, el Dr. Alberich va fer un recorregut pels canvis que la població de Catalunya ha sofert en els 20 darrers anys, vinculats al creixement natural i al saldo migratori, analitzant les causes de les fluctuacions i els impactes d’aquesta dinàmica demogràfica té en el conjunt del Principat. Així mateix, també es van tractar les possibles projeccions de futur que pot tenir la població de casa nostra.