Us informem que s’ha publicat al BOE l’extracte de la Resolució de 12 d’abril de 2024, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la que es convoquen ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2024-2025 (BOE núm. 96, del 19.4.2024) https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/ajuts-nese/

Presentació de sol·licituds: del 30 d’abril al 13 de setembre de 2024.

El sol·licitant és l’alumne/a i ha de constar el seu document d’identitat (DNI, NIE).