Educació infantil

A Educació Infantil treballem per projectes, partim sempre dels interessos i motivacions dels nens perquè sabem que és així com es construeix l’aprenentatge.

"El nen percep el món globalment, nosaltres busquem la interdisciplinarietat per ajudar-lo a la seva comprensió."

Dins el projecte incloem el treball de les múltiples intel·ligències, arribant així a cada nen amb la seva individualitat i potenciant el seus talents. Oferim als nens espais d’expressió i materials diversos per accedir als nous coneixements i els ajudem a desenvolupar les pròpies capacitats.

Els eixos que defineixen la nostra etapa d’infantil són els següents:

Descoberta d’un mateix i dels altres

Per assegurar un bon creixement i aconseguir integrar l’aprenentatge, s’ha de procurar la seguretat en el nen i una auto imatge positiva. És per això que, a través del joc i del moviment, facilitem que els nens puguin ser ells mateixos, es coneguin i s’estimin.

En aquests espais de joc s’estableixin relacions afectives i comunicatives entre els nens i els adults, i es potencien l’autonomia personal i relacional amb els hàbits i les rutines.

Es fan sessions de psicomotricitat, sessions de joc simbòlic i exercicis de kinesiologia. Amb tot això el que volem és ajudar als alumnes en tot moment a créixer, a resoldre els petits conflictes i a estimar-se i estimar als altres.

Descoberta de l'entorn

Treballem per potenciar la sensibilització, l’observació i la manipulació de tot el que envolta i interessa als nens per desenvolupar els diferents aprenentatges. També es treballa el raonament i l’anàlisi progressius.

Es treballen les matemàtiques, amb desdoblaments a P4 i P5 de raonament matemàtic i ciències. Es plantegen activitats estimulants i experimentals per treballar els conceptes i les nocions, i s’impulsa el coneixement de la natura a través de l’hort de l’escola.

Comunicació i llenguatge

"La importància d’oferir als nens espais d’expressió i comunicació"

Es potencia el treball en el llenguatge a partir de la seva triple funció: comunicativa, lúdico-creativa i representativa. És per això que es desenvolupen tots els llenguatges dels nens: corporal, verbal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual. A més, també s’ofereixen als nens espais d’expressió lliure i tranquil·la, valorant-los sempre.

Innovació
Es potencia i es treballa constantment per oferir als alumnes activitats ben diverses tant a l’exterior, en contacte amb la natura, com a dins les aules, amb materials innovadors que inciten als nens a manipular-los tot creant situacions d’aprenentatge úniques i fent ús habitual de les noves tecnologies dins les aules.
Aprenent anglès

Des de P3, els alumnes incorporen la llengua anglesa fent una hora diària amb una mestra especialista que únicament els parla amb aquest idioma. Desenvolupen el treball d’un projecte propi i aprofiten per dur a terme activitats a l’aula de psicomotricitat i de joc simbòlic.

D’aquesta manera, s’incorpora l’anglès de manera natural, a partir de la seva escolta diària i gaudint d’un plegat d’activitats ben diverses que es van presentant.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Infantil

 • Acollida
  Treballem l’acollida als esdeveniments de cada dia. Moment per acollir l’alumne i per interessar-nos pels qui estan o falten.
 • Projecte
  Treballem des de l’emoció el SABER i SABER FER. Aprenem continguts i compartim els nostres aprenentatges.
 • Entorn de nivell
  Treballem des de la comprensió el SABER i SABER SER. Espai per comunicar, comprendre, connectar o descobrir des de la Fe el nostre entorn.
 • Entorn entre nivell
  Treballem el que sabem ser compartint experiències. Moment per gaudir jugant, per aprendre des de la CREAtivitat.
 • Tancament
  Treballem la reflexió del que hem fet. Moment per revisar, avaluar, celebrar i acomiadar-nos.