Educació primària

L’Educació Primària distribuïda en sis cursos, és una etapa fonamental en l’adquisició de les competències bàsiques.

Per tal de fomentar i potenciar la lectura, en tota l’etapa de primària es dedica ½ h diària a llegir. Sens dubte, la lectura és un instrument fonamental en el procés d’aprenentatge i maduració personal. Els ajudem a augmentar la competència comunicativa i lingüística i garantir la comprensió del que llegeixen, que és la base de molts aprenentatges i una estratègia per millorar l’èxit escolar.

D’altra banda, la comprensió lectora, l’ortografia, l’expressió escrita, el càlcul i la resolució de problemes són els altres àmbits que es consideren bàsics per a l’aprenentatge competencial dels alumnes de La Salle Tarragona.

Projectes que ens diferencien

A La Salle considerem els projectes una bona manera de posar l’alumnat en situació d’aprenentatge de tot un procés i una recerca. És una metodologia que es basa en oferir canals que puguin ajudar als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar i aprendre a ser crítics.

En el treball cooperatiu, la cooperació, el treballar junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s’introdueixen punts de mira diferents, permeten a l’alumne aprendre coses noves, argumentar i desenvolupar l’ esperit crític, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits.

Projectes propis a La Salle Tarragona

L'aprenentatge de l'anglès

L’aprenentatge funcional de la llengua anglesa és un objectiu clau del col·legi, és per això, que s’imparteixen íntegrament en llengua anglesa les cinc hores complementàries. L’anglès és objecte d’estudi i mitjà per aprendre continguts variats i adaptats a cada curs. També hi ha una sessió setmanal en grup desdoblat on s’imparteixen continguts de Coneixement del Medi. A 6è de Primària s’imparteix, en alemany, una de les hores complementàries.

Som Escola Verda

Les Escoles Verdes és un projecte del Departament de Medi Ambient en el que s’integren aquelles escoles que han elaborat un Programa d’acció dins l’àmbit escolar per tal d’afavorir una bona actitud davant el medi ambient.

La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediambientals per tal d’afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.

Robòtica

La introducció de la robòtica a educació primària, implementant-la dins de les diferents àrees, permet als alumnes desenvolupar el pensament computacional.
Utilitzem scratch, arduino, i materials de robòtica amb l’objectiu que els propis alumnes es vegin fascinats per les coses que poden dissenyar, crear i produir. Donant-los uns coneixements bàsics de robòtica posaran en marxa la seva imaginació i creativitat.

Programa TEI (Tutoria entre iguals)

Els alumnes de 5è curs són tutors emocionals dels de 3r. El TEI és un programa de convivència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar, és institucional i implica a tota la comunitat educativa.

Té com a objectiu bàsic millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Primària

 • Acollida
  És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur.
 • Seminari
  És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.
 • Taller
  És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentatge. És l’espai del SER.
 • Projecte
  És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.
 • Tancament
  És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.