Batxillerat

El Batxillerat és una etapa d’Educació Secundària Postobligatòria que té com a principal objectiu preparar els alumnes per als estudis universitaris i Cicles Formatius de Grau Superior.S’estructura les modalitats de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials i Arts. En el nostre centre es poden cursar les dues primeres modalitats.

El Batxillerat és un cicle de dos cursos en els quals l’alumne dissenya el que serà el seu currículum per accedir als estudis superiors. En aquests dos anys, l’estudiant ha d’adquirir les habilitats i els coneixements necessaris per a formar-se com a persona adulta i, alhora, per preparar-se per al món universitari o el dels cicles formatius.

L’estudiant ha d’afrontar aquesta etapa amb treball i constància. La tenacitat, l’aprofitament de les tardes lliures i l’organització d’un horari són bàsics per a superar el curs i, de retruc, adquirir l’hàbit d’estudi que requereixen els estudis universitaris. La millor manera d’ajudar-los és caminar plegats família i Col·legi.

Aconseguir combinar aquesta exigència acadèmica amb la participació a debats, obres de teatre, visites a museus, pràctiques a laboratoris universitaris… és un dels punts forts que valoren més els nostres alumnes.

Model d'èxit

Atenent els resultats que obtenim any rere any podem assegurar que, gràcies al treball abnegat dels nostres professors, a l’estructura organitzativa i a l’esforç dels estudiants, hem aconseguit la fórmula per minimitzar el fracàs escolar i obtenir uns resultats certament espectaculars.

Si fem la mitjana dels darrers cinc cursos:

  • El 95% d’alumnes de primer passen a segon.
  • El 94% d’alumnes de segon aproven el curs.
  • El 100% dels alumnes aproven la Selectivitat.
  • El 91% dels alumnes entren als graus universitaris escollits en 1a opció.

Distincions, premis i reconeixements

A més a més d’aconseguir unes notes brillants, ha esdevingut habitual que molts dels nostres alumnes rebin distincions, premis i reconeixements d’institucions alienes a l’escola: distincions a alumnes amb les notes de selectivitat més altes de Catalunya, campions de l’olimpíada d’Economia, premis a diversos treballs de recerca, acceptació a participar en programes d’excel·lència com “Bojos per la química, la biomedicina i l’economia” en són uns breus exemples.

Accés a la universitat

Segons les dades del Departament d’Ensenyament, obtingudes a partir dels resultats de les PAU, La Salle Tarragona es troba en el TOP 50 d’entre els gairebé 800 centres que imparteixen estudis de Batxillerat a Catalunya.