CODELEARN

CODELEARN – PENSAMENT COMPUTACIONAL

Online amb videoconferència

A Codelearn els alumnes aprenen a programar de manera divertida, amb un mètode propi basat en un pla d’estudis estructurat per nivells. Per a això disposen del suport d’una plataforma educativa on hi podran trobar aventures, reptes, competicions individuals i per clans.

Amb el mètode Codelearn el més important que poden treballar els alumnes, és la capacitat de resolució de problemes, no un llenguatge o una tecnologia específica. Tot aquest coneixement, a mida que vagin avançant, el podran aplicar a diferents tecnologies (robòtica, electrònica, videojocs, disseny web, disseny d’apps per mòbil…)

Les sessions es realitzen utilitzant una plataforma per a videoconferències, que ens permet reproduir el funcionament d’una aula (el curs passat ja ho vam posar en funcionament des del mes de març amb molt bons resultats). Per ajudar en aquesta tasca, els alumnes compten amb el suport d’un tutor / mentor per a la resolució de dubtes i explicació dels conceptes nous. A més, fora de l’horari de classe també disposen d’accés a la plataforma educativa on, a través de la mateixa, també poden sol·licitar l’ajuda d’un professor.

  • Les classes amb videoconferència seran d’una hora de durada dins dels següents horaris:
  • Dilluns tarda
  • Dissabte matí
  • Els grups en cada franja horària seran d’entre 3 a 8 alumnes
  • L’activitat començarà a l’octubre i s’allargarà fins al maig