Els propers dissabtes dia 14 i dia 21 els alumnes del centre es presentaran a les proves dels exàmens de Cambridge. Totes les proves es realitzaran a l’edifici de Secundària. Els horaris seran els següents:


Dissabte dia 14:Prova d’Advanced:
Alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.
Els exàmens començaran a les 9:15h i acabaran a les 14:15h.
Han d’estar al centre 20 minuts abans (8:55h). 
Es recorda que és obligatori portar el DNI, el full de consentiment de la fotografia, el full Confirmation of Entry, llapis, goma i bolígraf.


Dissabte dia 21 de maig: Movers, Flyers, KET, PET i First:


Movers: 
Alumnes de 4t de primària.
Els alumnes començaran a les 9:15h. Hauran d’estar al centre 20 minuts abans (8:55h)
La última prova és Speaking (oral) així que aniran sortint poc a poc des de les 11h fins les 12h,  depenent de l’ordre que tinguin.


Flyers:
Alumnes de 6è de primària.

Els alumnes començaran a les 9:15h. Hauran d’estar al centre 20 minuts abans (8:55h).

Acabaran a les 12:05h.

KET:

Alumnes de 2n d’ESO.

Els alumnes començaran a les 12:00h. Hauran d’estar al centre 20 minuts abans (11:40h).

Acabaran a les 14h.

PET: 

Alumnes de 2n d’ESO.

Els alumnes començaran a les 9h. Hauran d’estar al centre 20 minuts abans (8:40h).

La última prova és Speaking (oral) així que aniran sortint poc a poc des de les 12:15h fins les 13:38h,  depenent de l’ordre que tinguin.First:
Alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.

Els alumnes començaran a les 9:15. Hauran d’estar al centre 20 minuts abans (8:55h).
Acabaran a les 13:10h.
Per poder fer els exàmens d’aquest dia, els alumnes hauran de portar DNI (si el tenen), Confirmation of Entry (ho tindran els/les professors/es), llapis, bolígraf i goma. A més a més, colors pels alumnes que es presentin a Movers o Flyers.