Activitats extraescolars Batxillerat

Calculus

Pel que fa als alumnes de Batxillerat serveix per a reforçar, consolidar i ampliar els continguts de matemàtiques i les matemàtiques aplicades a les ciències socials utilitzant les noves tecnologies.

El temari es donarà durant una hora cada setmana i es trobaran materials online, activitats corregibles al mateix moment, simulacions de proves i un fòrum per a preguntar dubtes.

Informació pràctica

  • És una activitat adreçada a alumnes de Batxillerat.
  • Horari: A convenir amb el professor.
  • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al maig.
  • El preu de l’activitat és de 30€/mes.
Anglès Junior Program

Activitat realitzada per IN USE Academy

Sabem que els adolescents tenen motivacions diferents i que per tant aprenen de forma diferent. Volem que les classes del nostre Junior Program despertin el seu interès i així arribar, no només a saber anglès, sino a dominar-lo.

Cada nivell Junior, continuació del nostre programa de primària, es basa en un pla d’estudis molt precís que té per objectiu obtenir el màxim rendiment dels alumnes i presentar-los a exàmens oficials tant de l’Escola Oficial d’Idiomes com de Cambridge segons els convingui.

Treballem amb un enfoc comunicatiu que fa les classes amenes i dinàmiques sense oblidar que per dominar un idioma els alumnes han de treballar totes les destresses ( escoltar, parlar, llegir i escriure).

Realitzem avaluacions continuades, controlem l’assistència i la realització del treball personal a casa i també fem controls del contigut trimestralment. Tot això queda reflexat en un informe que s’entrega als pares a final de cada trimestre.

Quan els alumnes estan preparats, gestionem la inscripció als exàmens oficials.

Informació pràctica

  • Horari: Dilluns i Dimecres de 14 a 15 h
  • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al maig.
  • El preu de l’activitat és de 54€/mes. Hi ha una quota única de material de 50€.

Futbol

Si vols inscriure la teva filla o fill com a jugador, ho pots fer enviant un correu a [email protected]

Informació pràctica

  • Horari: El determinarà el club.
  • Les dates d’inici i final de l’activitat les determinarà el club.
  • El preu de l’activitat es pot consultar enviant un correu electrònic a [email protected]