Activitats extraescolars Batxillerat

Calculus

Pel que fa als alumnes de Batxillerat serveix per a reforçar, consolidar i ampliar els continguts de matemàtiques i les matemàtiques aplicades a les ciències socials utilitzant les noves tecnologies.

El temari es donarà durant una hora cada setmana i es trobaran materials online, activitats corregibles al mateix moment, simulacions de proves i un fòrum per a preguntar dubtes.

Informació pràctica

 • És una activitat adreçada a alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat.
 • Horari: A convenir amb el professor.
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al maig.
 • El preu de l’activitat és de 25€/mes.
Anglès Junior Program

Sabem que els adolescents tenen motivacions diferents i que per tant aprenen de forma diferent. Volem que les classes del nostre Junior Program despertin el seu interès i així arribar, no només a saber anglès, sino a dominar-lo.

Cada nivell Junior, continuació del nostre programa de primària, es basa en un pla d’estudis molt precís que té per objectiu obtenir el màxim rendiment dels alumnes i presentar-los a exàmens oficials tant de l’Escola Oficial d’Idiomes com de Cambridge segons els convingui.

Treballem amb un enfoc comunicatiu que fa les classes amenes i dinàmiques sense oblidar que per dominar un idioma els alumnes han de treballar totes les destresses ( escoltar, parlar, llegir i escriure).

Realitzem avaluacions continuades, controlem l’assistència i la realització del treball personal a casa i també fem controls del contigut trimestralment. Tot això queda reflexat en un informe que s’entrega als pares a final de cada trimestre.

Quan els alumnes estan preparats, gestionem la inscripció als exàmens oficials.

Informació pràctica

 • Horari: Dimarts i dijous de 14 a 15 h
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al maig.
 • El preu de l’activitat és de 49€/mes. Hi ha una quota única de material de 50€.

Escola d’idiomes

L’Escola d’Idiomes La Salle Tarragona-Activa és un projecte d’ensenyament de llengües estrangeres en horari extraescolar. L’alumnat que participi a l’Escola d’Idiomes La Salle Tarragona-Activa tindrà la possibilitat de millorar el seu nivell de l’idioma escollit en grups reduïts i de certificar els seus progressos a través d’exàmens oficials.

S’ofereix la possibilitat als alumnes d’iniciar-se en l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera (francès i/o alemany) amb l’objectiu de donar a conèixer els fonaments bàsics de l’idioma a través d’activitats lúdiques i amb un enfocament eminentment oral. En funció de l’evolució i el nivell dels alumnes, tindran la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de l’Alliance Française (DELF, DALF).

Cal destacar que les sessions es fan en grups reduïts i seguint una nova metodologia.

Informació pràctica

 • Horari: Divendres de 15 a 17 hores.
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al maig.
 • El preu de l’activitat per als cursos de anglès, alemany i francès és de 62€/mes.

Iniciació de navegació a vela

Enguany, La Salle Tarragona engega l’extra-escolar d’iniciació a la navegació a vela, conjuntament amb el Reia Club Nàutic de Tarragona, per als alumnes de secundària. En aquest curs els alumnes no només aprendran a muntar i desmuntar el vaixell, saber navegar en funció de la direcció del vent i les diferents condicions de mar, aprendre tots els nusos necessaris pel saber mariner,conèixer la llengua pròpia del món de la navegació i així poder utilitzar-la de manera efectiva, sino que també aprendran a treballar en equip, a ser autònoms davant situacions adverses, a conèixer i respectar el medi marí i nocions bàsiques de meteorologia marina. Però no només faran tot això. Aquells dies en què les condicions meteorològiques no permetin la navegació, els nens tindran l’oportunitat de realitzar altres activitats relacionades amb els mar: pàdel-surf, caiac, Bodyboard…

Informació pràctica

 • Horari: Divendres de 14.30 a 17.30 hores.
 • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al maig.
 • El preu de l’activitat és de 40€/mes

Taekwondo

La pràctica del taekwondo exigeix concentració i educa en la disciplina i en la voluntat, facultats ajudaran a l’alumne en el seu procés de formació. Durant el curs els alumnes participen en campionats de la Federació Catalana i la Federació Espanyola.

Activitat federada a nivell nacional amb titulacions nacionals e internacionals.

Informació pràctica

 • Horari: Dimarts i dijous de 18.15 a 19.15 hores.
 • El club determinarà la data d’inici i final de l’activitat.
 • El preu de l’activitat és de 13,50€/mes per un dia a la setmana i 26€/mes per dos dies.