Activitats extraescolars Batxillerat

Calculus

Pel que fa als alumnes de Batxillerat serveix per a reforçar, consolidar i ampliar els continguts de matemàtiques i les matemàtiques aplicades a les ciències socials utilitzant les noves tecnologies.

El temari es donarà durant una hora cada setmana i es trobaran materials online, activitats corregibles al mateix moment, simulacions de proves i un fòrum per a preguntar dubtes.

Informació pràctica

  • És una activitat adreçada a alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat.
  • Horari: A convenir amb el professor.
  • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al maig.
  • El preu de l’activitat és de 25€/mes.
Anglès Junior Program

Sabem que els adolescents tenen motivacions diferents i que per tant aprenen de forma diferent. Volem que les classes del nostre Junior Program despertin el seu interès i així arribar, no només a saber anglès, sino a dominar-lo.

Cada nivell Junior, continuació del nostre programa de primària, es basa en un pla d’estudis molt precís que té per objectiu obtenir el màxim rendiment dels alumnes i presentar-los a exàmens oficials tant de l’Escola Oficial d’Idiomes com de Cambridge segons els convingui.

Treballem amb un enfoc comunicatiu que fa les classes amenes i dinàmiques sense oblidar que per dominar un idioma els alumnes han de treballar totes les destresses ( escoltar, parlar, llegir i escriure).

Realitzem avaluacions continuades, controlem l’assistència i la realització del treball personal a casa i també fem controls del contigut trimestralment. Tot això queda reflexat en un informe que s’entrega als pares a final de cada trimestre.

Quan els alumnes estan preparats, gestionem la inscripció als exàmens oficials.

Informació pràctica

  • Horari: Dilluns i Dimecres de 14 a 15 h
  • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al maig.
  • El preu de l’activitat és de 54€/mes. Hi ha una quota única de material de 50€.

Escola d’idiomes

L’Escola d’Idiomes La Salle Tarragona-Activa és un projecte d’ensenyament de llengües estrangeres en horari extraescolar. L’alumnat que participi a l’Escola d’Idiomes La Salle Tarragona-Activa tindrà la possibilitat de millorar el seu nivell de l’idioma escollit en grups reduïts i de certificar els seus progressos a través d’exàmens oficials.

S’ofereix la possibilitat als alumnes d’iniciar-se en l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera (alemany) amb l’objectiu de donar a conèixer els fonaments bàsics de l’idioma a través d’activitats lúdiques i amb un enfocament eminentment oral. En funció de l’evolució i el nivell dels alumnes, tindran la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de l'Institut Goethe.

Cal destacar que les sessions es fan en grups reduïts i seguint una nova metodologia.

Informació pràctica

  • Horari: Divendres de 15 a 17 hores.
  • L’activitat començarà a l’octubre i s’acabarà al maig.
  • El preu de l’activitat és de 62€/mes.