Preguntes freqüents

Si es vol inscriure un alumne/a per al curs següent, quina és la primera passa que s’ha de donar?

Passar per la secretaria del col·legi, o telefonar-hi, per manifestar aquest interès. Prendrem nota i us avisarem de cara a la jornada informativa i sessió de portes obertes que es realitzi abans d’iniciar el període de preinscripció. Generalment, el Departament d’Ensenyament fixa el calendari dins del primer trimestre de l’any.

A partir d’aquí, primer es gestiona la preinscripció per a Educació Infantil de 2n cicle, Primària i Secundària Obligatòria. I després, gairebé a final de curs, la preinscripció per a les diferents modalitats del Batxillerat.

Si un alumne/a vol sol·licitar beca per al curs següent com ho ha de fer? De quins tipus de beca pot gaudir?

Coincidint amb les acaballes del curs, i a vegades fins i tot durant el període de vacances d’estiu, apareixen al BOE (Boletín Oficial del Estado) les convocatòries de beques per sol·licitar un ajut per al curs següent.

Tipus de beques:

 • Beca general d'ajut a l'estudi - En relació als estudis implantats al col·legi La Salle Montcada, d'aquest tipus de beca en poden gaudir les famílies amb alumnes matriculats als estudis postobligatoris (Batxillerat).

  El propi interessat és qui ha d’omplir la sol·licitud directament des d’internet, al formulari creat al web del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es).

  Els requisits tinguts en compte per a la seva concessió són econòmics, socials i acadèmics, i s'indiquen al web esmentat seguint allò establert a la convocatòria anual.

  Generalment, a finals de setembre acaba el termini de presentació.

 • Beca d'ajut per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu - Poden demanar aquests ajuts les famílies amb alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. A part d'aquest requisit general, hi influeix també la situació social i econòmica familiar.

  El propi interessat és qui ha d’omplir la sol·licitud directament des d’internet, al formulari creat al web del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es).

  Generalment, a finals de setembre acaba el termini de presentació.

 • Atenció educativa domiciliària per malaltia prolongada - Els alumnes que cursen ensenyaments obligatoris i pateixen una malaltia prolongada, superior a 30 dies, que els impedeix d’assistir a les classes, poden rebre atenció educativa al domicili familiar o al centre hospitalari.

  Aquest servei es pot demanar en qualsevol moment del curs escolar. Podeu trobar més informació al web de la Generalitat de Catalunya http://familiaiescola.gencat.cat

 • Ajuts per material escolar, sortides i menjador - La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montcada i Reixac convoca anualment aquests ajuts per a l’alumnat que estigui empadronat al municipi. Són ajudes que cobreixen part del cost del material escolar, les sortides, i el menjador escolar (en cas de ser-ne usuari).

  Generalment, cap al mes d’abril s’informa a través d’una circular que lliura la pròpia regidoria, i que es lliura a classe.

Quin és l'horari de secretaria-administració per aquest curs?

Durant tot el curs escolar, la secretaria-administració romandrà oberta en horari d'atenció al públic, tots els matins de dilluns a divendres de 08.00 h a 13.00 h i les tardes dels dilluns, dimarts i dijous de 15.00 h a 18.00 h (dimecres i divendres a la tarda secretaria-administració romandrà tancada).

Què és l’assegurança escolar?

Tot l’alumnat matriculat resta cobert per Catalana Occident davant de qualsevol lesió física que pugui patir en horari escolar, i dins del recinte del col·legi. L’atenció professional es durà a terme al Centre Mèdic Montcada prèvia presentació del comunicat d’accident que genera la secretaria-administració del col·legi.

L’alumnat de 3r a 2n de Batxillerat, a més, resta cobert amb les prestacions pròpies de l’assegurança obligatòria de la Tesorería General de la Seguridad Social (més informació a www.seg-social.es).

Si un alumne es fa mal dins el col·legi i precisa atenció mèdica...

Tot aquell alumnat que precisi atenció professional del centre mèdic ha de passar prèviament per la secretaria-administració per sol·licitar el comunicat d'accident necessari. En cas contrari, és a dir, si l'alumne/a assisteix pel seu compte al centre mèdic sense haver demanat el comunicat d'accident, el col·legi es pot no fer responsable del cost de l'atenció mèdica.

Els pares o les persones que aquests designin, seran els responsables de dur el seu fill/a al centre mèdic, a excepció d’una urgència clara, en què s’actuarà sempre d’acord amb les indicacions dels pares.

D'altra banda, els alumnes lesionats han de comunicar a secretaria-administració que s'han fet mal, per molt lleu que en un primer moment els sembli la lesió i encara que en aquest instant no precisi atenció del centre mèdic.