Us comuniquem que s’ha publicat l’extracte de la Resolució de 15 de març de 2023, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la qual es convoquen beques de caràcter general (Batxillerat) per al curs acadèmic 2023-202, per a estudiants que cursis estudis post obligatoris (BOE 17.3.2023)

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?moda=1

Trobareu més informació en el següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Presentació de sol·licituds: del 27 de març al 17 de maig de 2023.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament. Per poder fer-la, el sol·licitant de la beca haurà d’enregistrar-se. El sol·licitant és l’alumne/a i ha de constar el seu document d’identitat (DNI, NIE).

Recordeu conservar el justificant de sol·licitud que es pot imprimir un cop presentada.