Durant aquests darrers dies s’han anat coneixent els resultats dels exàmens de selectivitat. Els alumnes de la Salle han tornat a tenir uns molt bons resultats. S’hi han presentat el 90% dels alumnes que durant el curs 2018-19 han cursat 2n de Batxillerat i d’aquests han aprovat el 100%.

A més a més, tres alumnes de la SALLE de TARRAGONA: Oriol Norberto (9,200), Victòria Ferrando (9,300) i Mar Gomà (9,500) han estat mereixedors de la Distinció de la Prova d’Accés a la Universitat, que s’atorga a tots els estudiants de batxillerat de Catalunya que han obtingut, en la fase general, una nota superior o igual a nou punts.

És per això que des de l’escola volem fer arribar la nostra més cordial felicitació a tot l’alumnat i a tot l’equip docent del centre, perquè un resultat d’excel·lència com aquest, només pot ser conseqüència d’una tasca formativa d’equip desenvolupada amb rigor, constància i eficàcia.

 

Enhorabona futurs universitaris!!!!