Creixen les matrícules

Les matricules creixien i convenien més aules, el 1913 es traslladen a la casa 13-15 del carrer Làuria, a partir d’ aquest moment el Col·legi s’anomenaria del “Sagrat Cor”. La comunitat la integraren 8 germans, 1 professor seglar i 203 alumnes.