Tricentenari

Celebrem el Tricentenari de la mort del fundador amb diferents actes, entre els quals un mural i una foto grupal de tota l’escola.