Us informem que s’ha publicat al BOE l’extracte de la Resolució de 20 d’abril de 2023, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la que es convoquen els ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2023-2024 (BOE núm. 99, del 26.4.2023)

Presentació de sol·licituds: del 8 de maig al 20 de setembre de 2023.

El sol·licitant és l’alumne/a i ha de constar el seu document d’identitat (DNI, NIE).