L’ escola posa a la vostra disposició els llistats del material que necessitaran els alumnes d’ Infantil i Primària per al curs 2022/2023.

Infantil

Primària